Obchodní podmínky

  • Přihlášky na semináře zasílejte nejpozději 4 pracovní dny před konáním semináře na adresu . Účastníci budou evidování dle doručení přihlášek.

  • Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána zpět k úhradě.

  • Platbu nutno provést na účet číslo: 249438382/0300 vedený u ČSOB, a.s. Opava, pod variabilním symbolem – číslo zálohové faktury, případně číslo semináře (do poznámky uveďte jméno plátce)

  • Účastnický poplatek je nevratný a zahrnuje školící den (dny), včetně drobného občerstvení.

  • Daňový doklad o zaplacení bude předán účastníkům semináře při prezenci.

  • Registrace účastníků vždy půl hodiny před začátkem semináře.

  • Pokud jsou součástí semináře písemné materiály, budou účastníkům předány při prezenci v den konání semináře.

  • Na vyžádání vystavíme potvrzení o účasti.

  • Své dotazy ke zpracování je vhodné zaslat předem na adresu

Spolupracujeme

s odborníky z různých oblastí práva, daňovými poradci, soudci a dalšími specialisty.

Naše semináře jsou pro účastníky přínosem nejen po stránce teoretické, ale také praktické.

Ohlasy účastníků

“Výklad lektorky byl vhodně doplněn o praktické ukázky a příklady…”

Bc. Jolana Konečná

“Velice podařený seminář. Lektoři jsou odborníci na svém místě – prosím víc takových to školení…”

Marta Kopecká

“Jsem maximálně spokojený s průběhem školení. Děkuji za přínosný seminář…”

Luděk Hendrych