Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  • Přihlášky na semináře zasílejte nejpozději 4 pracovní dny před konáním semináře na adresu  . Účastníci budou evidování dle doručení přihlášek.

  • Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána zpět k úhradě.

  • Platbu nutno provést na účet číslo: 249438382/0300 vedený u ČSOB, a.s. Opava, pod variabilním symbolem – číslo zálohové faktury, případně číslo semináře (do poznámky uveďte jméno plátce)

  • Účastnický poplatek je nevratný a zahrnuje školící den (dny), včetně drobného občerstvení.

  • Daňový doklad o zaplacení bude předán účastníkům semináře při prezenci.

  • Registrace účastníků vždy půl hodiny před začátkem semináře.

  • Na vyžádání vystavíme potvrzení o účasti.

Spolupracujeme

s odborníky z různých oblastí právadaňovými poradcisoudci a dalšími specialisty.

Naše semináře jsou pro účastníky přínosem nejen po stránce teoretické, ale také praktické.

Přejít nahoru